All egendom: trädgård, kök, inredning >> Säkerhet

Larm är viktigt

Text: Dag Erik Kongslie

Rökdetektor är den viktigaste livräddande brandskyddsåtgärden i bostäder och stugor.

- Vi vet att så många som 500 000 nordmän bor i ett hem utan fungerande rökdetektorer. Det har inte bara en rökdetektor, det måste också fungera, säger Dagfinn Kalheim, VD för norska brandskyddsföreningen. Han tror att norska bostads- och stugaägare är oroväckande dåligt säkrade.

Birte Kulberg är ingen tvekan om att hon känner sig tryggare hemma när hon har ett brandalarm anslutet till elsystemet och kommunicerar med en larmstation.

- När vi fick Ulrik blev vi ganska medvetna om att vi ville ha ett sådant system med kombinerade inbrott och brandlarm. För mig, som arbetar i Securitas är det nästan oerhört att inte ha det, säger Kulberg.

- För oss är elden den stora skrämningen. Inbrott är naturligtvis brutet och obekväma, men de möjliga konsekvenserna av en eld är så läskiga att vi inte tar chansen att lita på konventionella rökdetektorer. Jag tycker särskilt att systemet är serieanslutet och att vi måste manuellt stänga av alla anmälningar i huset, förklarar hon.

I en ny undersökning som utförs av Tryg Forsikring, Direktoratet för social trygghet och akutplanering (DSB) och Norska Brandskyddssammanslutningen, säger åtta procent av stugägarna att de inte har röklarm i stugan. Ytterligare 29 procent har inte bytt rökdetektorns batteri under det senaste året. Således kan 150 000 stugor lämnas utan fungerande rökdetektorer.

Ett brandvarningssystem är främst för att varna och vakna om du sover. Men vad händer om du inte är hemma? Vem är larmet då? Kanske har du husdjur hemma som inte kan gå ut?

"Det viktigaste jobbet med att rädda dina och andra bor självklart, men ett larmföretag kan minska alarmtiden till akutpersonal snarare än att ha en enkel rökdetektor", säger Anders Nyhus, projektledare på Securitas Direct.

En anmälare håller inte

- Det är inte obligatoriskt för mer än en rökdetektor i huset enligt norsk lag. Vi tror att vi inte håller om du vill ha verklig säkerhet i ditt hem. Vi tror att du borde ha rökvarningar i varje rum och minst en på varje våning. Dessutom rekommenderar vi både seriell koppling på sensorerna och även anslutningen till larmcentralen. Flera rökdetektorer kostar lite mer pengar, men när du har sett och vet varför förödande eld i hus kan vara, så är det inte något du kan lägga på en prissättning på. Det är inte bara materiella skador som uppstår, men man måste också fortsätta att leva, säger Inge Gudmund Aas, skadeståndsansvarig i skadeförsäkring.

- När det är känt att det tar tre till sju minuter från öppen eld, tills det är fulltäckande, är det oansvarigt för mig att inte vara utrustad med fler rökdetektorer i ett hus.En serieanslutning orsakar att alla larm i huset går om en sensor upptäcker något, säger han.

Många fördelar

Det finns många fördelar med sådana larmsystem. Rökdetektorerna kopplar automatiskt till varandra och bildar en effektiv larmkedja. Om en detektor upptäcker rök, rapporterar den omedelbart till andra detektorer i andra rum och alla meddelanden samtidigt. Detektorerna varnar både röstbrevlådan och signalen, och alla i hemmet upptäcker snabbt var rökutvecklingen äger rum. Systemet skickar också SMS till dig om du inte borde vara hemma i huset när olyckan är ute.

- Detta gör systemen också idealiska för hyddor, vilket kan vara långt ifrån platser där det finns många människor. Om du anmäls via SMS kan du även meddela brandkåren i Trysil om branden i Oslo, säger Nyhus.

Förutom röklarm har de nya systemen fler funktioner. Rökdetektorer kan kopplas med fotodetektorer. När en rökdetektor detekterar rök aktiveras den fotodetektor som tar bilder som skickas till larmstationen. Med bildbekräftelse av larmtillfället kan operatören snabbt vidta rätt åtgärd, vilket ger en viktig tidsvinst när varje sekund är värdefull.

- Det kan vara svårt att se brandrök på en enda bild. Därför tillhandahålls alltid en kort bildserie som skapar en filmsekvens så att larmoperatören enkelt kan se ändringar i bilderna. Verifierat brandlarm kommuniceras till brandtjänsten, säger han.

Kulberg är oroad över att hon alltid kan följa larmsystemet online och via telefon.

- Det är viktigt att ändra inställningar och möjligheter att köra test på anläggningen. Genom webbplatserna har jag fullständig kontroll över larmsystemet när som helst, förklarar hon.

Ingen sovpudel

Dagfinn Kalheim, VD för Norsk Brandskyddsförening, är inte oväntat positiv om förbättrad brandsäkerhet. Men oroar sig också för att tro att de har skyddats mot eld.

- Oavsett hur stora och bra system du har för branddetektering, du har inga system för att förhindra brand. På ett halvt sekel är tiden för överhalning halvvägs, och vi får inte tro att ett sådant system kommer till räddning, säger han.

- Ett sådant system ökar i hög grad säkerhetsnivån i hemmet, men du är inte hemma eftersom du inte kan förvänta dig att ett säkerhetsföretag eller brandkår kommer att rädda, men du ökar dina chanser avsevärt. Med sådana system säger han

Fler sätt till Rom

Idag är det inte bara en rökdetektor som kan upptäcka fara i ett rum.

- Tekniken har kommit så långt att vi inte längre är beroende av rökdetektorer. I vårt system har vi en larm siren med inbyggd värmeledare som automatiskt varnar dig genom snabba värmeändringar, om temperaturen överstiger 65 grader, eller om temperaturen stiger med mer än 18 grader på mindre än 170 sekunder.Detta gör att sirenen kan fungera som ytterligare brandlarm i din brandsäkring och kan placeras på platser där en rökdetektor inte ska sitta, som i köket, säger Nyhus.

Detta ger dig fler möjligheter att upptäcka brand än bara rökdetektorn.

- Det tycker jag är väldigt viktigt. Även om vi är relativt bra för att förhindra eld, är vi inte bra när elden börjar. Sådana system är mycket dåliga för oss inom försäkringsbranschen, säger Aas i If-sade försäkring. dek @ husägare. com

ADVERT

Mest populära