All egendom: trädgård, kök, inredning >> Miscellanea

Alarm ger försäkringsförmåner

Premien på hemförsäkring blir lägre efter att du har köpt och installerat larm, eftersom det speglar den minskade risken för inbrott.

- Det är helt klart att de hem med larm, har betydligt lägre risk för inbrott, så alarm villan rekommenderas starkt, säger Jack Frostad If.

Välj nödsituation

De flesta försäkringsbolag ger rabatter på bostäder försäkring om du installerar ett larm och utför andra sätt att säkra ditt hem på. Kontakta ditt försäkringsbolag och fråga vilka åtgärder de erbjuder rabatter på.

- Vi hedrar bostadsförsäkring med rabatt i försäkringspremien. Det som ger mest rabatt är ett larm som är kopplat till larmcentralen med ett larm. Det allra bästa är en som är kopplad till övervakning av vatteninstallation, brandvarning och inbrottvarning. Men alla larm ger oss rabatt, så länge det godkänns av Försäkringsbolagets godkännande FG, säger Frostad.

Inte FG-godkänd inbrottslarm samband bemannad FG-godkänd larm station i bostad finns åtta gånger större chans att du får inbrott, enligt ny statistik från NHO tjänsten.

FG Approved

- Rabatter betygsätts. Om du bor i de flesta tjuvar får du den högsta rabatten på oss. Det finns olika system hos alla försäkringsbolag, det vi har gemensamt är larmens godkännandesystem.

Ett FG-godkänt larm innebär att försäkringsbranschen drar nytta av sin kvalitet. Denna kvalitetsstämpel är viktig för alla typer av stöldskydd - speciellt om du har möjlighet att få ett reducerat försäkringspremie efter installation av larm. På Financial gemensam organisation hemsidor kan kontrollera om den utrustning du funderar på att köpa är FG-godkänd

Det finns inget krav på att larmet måste köpas via ditt försäkringsbolag du använder,

- Om larmet går, behöver du inte betala någon självrisk, säger Jack Frostad i If.

lönsamt?

Det är uppenbart att säkerheten kostar när man tittar på mängden larm jämfört med vad försäkringsbolagen tillhandahåller i minskade premier. De angivna rabatterna kompenseras fullt ut för de ökade kostnaderna. Om köpet är värt pengarna är risken faktiskt reducerad från nuvarande nivå.

Så viktigt som bostadsalarm kan det därför vara bra att låsa på dörrar och fönster. FG-godkända lås gör det svårare för tjuvar att bryta sig in i bostaden och fungerar därför som en avskräckande effekt. Nordan också utvecklat NorDan säkerhetsfönster, som är den enda standard tillverkningsfönster Scandinavia godkänd som stöldsäkra. Fönstret har sju låspunkter, tål 300 kilotryck och rekommenderas av Enova.

15 procent har larm

Antalet bostadslarm i Norge är nu världens högsta i förhållande till befolkningen. Totalt 15, 3% av alla hushåll i Norge har larm, enligt ny statistik från NHO Service Finance Norge (FNO) och Prognosesenteret.EU-genomsnittet är fyra procent.

Polisens siffror visar att antalet inbrott i hem och lägenheter har minskat något de senaste åren. I år har det dock skett en skarp ökning, skriver BT. nr.

Åtta gånger större risk utan

2009 års statistik visar att om du inte har inbrottslarm i samband med det bemannade skyddscentret i ditt hem, är det åtta gånger större risk för inbrott. Om du inte har ett inbrottslarm med rökdetektering i samband med personalen i ditt hem dubblar du sannolikheten för att en brand inte kommer att upptäckas.

Läs också:

Detta bör beaktas vid val av färg till bottenväggen.

Färgen på husets vägg kan verka som en liten bagatel för många. Men det gör faktiskt väldigt mycket med helhetsintrycket.

ADVERT

Mest populära