All egendom: trädgård, kök, inredning >> Lagar

Förvärv av nya bostäder

Då är det plötsligt där: Dagen när huset är färdigt byggt. Du kanske har gått igenom många rundor av förseningar, förseningar, motsägelser och överraskningar - eller om du har haft tur och byggprocessen har gått smidigt. Hur som helst: Slappna av inte rätt än. Det finns fortfarande saker att ta hand om.

Före förvärvet måste det krävas förvärv. Det är vanligtvis entreprenören som ringer, men om det inte händer kan du göra det som en byggare. Sju dagar varsel måste ges. Detta är viktigt bland annat för att banken ska kunna förbereda transaktionen. Om entreprenören inte möter, kan du göra övertagningsbranschen ensam. Det vanligaste är emellertid att båda parter frågar.

Saknas

Vid övertagande går du igenom det levererade huset för att se om allt är som det ska. Då är det viktigt att kolla huset från topp till tå, i skurkar och krokar. Om du saknar det borde du notera dem kontinuerligt. Det är viktigt att komma ihåg att du och entreprenören inte nödvändigtvis måste hålla med skriv ner vad du tycker saknas, oavsett vad entreprenören kan tänka sig. Övertagningsprotokollet kommer därefter att fungera som bevis.

Om huset har betydande brister kan du vägra övertagande.

- Men om diskbänken inte finns på plats finns det en liten brist på vägran att ta över. Det kommer att finnas en skönsmässig bedömning av de brister som är tillräckligt stora för att vägra att ta över, och svårt att säga exakt var gränsen är, säger Are Opdahl, advokat och distriktschef för Huseiernes Landsforbund i västra Norge.

viktiga saker som el och vatten, samt formella saker som brist på slutförandet, brist på tillfällig användning tillstånd, eller att företaget inte behöver ta ansvar, är saker som de flesta situationer är stora nog att du kan vägra att ta över tills de rättas till.

Behåll pengar

Du får hålla tillbaka en del av köpeskillingen om du känner dig saknad. Du behöver inte hålla med entreprenören. Om du exempelvis saknar, till exempel cirka 200 000 dollar, behåller du bara det här beloppet.

- Det kan vara svårt att uppskatta det monetära värdet av bristerna i en lite stressad situation vid förvärvet. Därefter är det tillåtet att gissa, men det är också möjligt att ringa ett samtal till en värderingsman och få lite mer kvalificerad gissning säger Opdahl. Senare kan det vara bra att få den professionella till en mer exakt uppskattning.

Enligt advokaten är många människor omedvetna om att den här rätten måste hålla tillbaka pengar. Många fruktar att det innebär kontraktsbrott, men det är inte - så länge du har deponerat det aktuella beloppet i en bank. Så du kan inte sitta med pengarna på ditt eget konto.Sätt dem i ett bankkonto hos banken, där banken endast kan betala beloppet genom överenskommelse mellan parterna eller verkställbar dom. Då har du inte brutit kontraktet, även om entreprenören inte har fått sina pengar.

Om entreprenören inte har givit en bankgaranti kan du också spara pengar som motsvarar det här beloppet. Se därför till att entreprenören kan bevisa att en sådan bankgaranti är fastställd innan du betalar köpeskillingen.

Rättelse

Entreprenören ska ges möjlighet att korrigera bristerna. Det är oftast den billigaste lösningen för personen. Men det blir rätt vid första försöket, det spelar ingen roll självklart.

- Jag hade även ett fall med ett badrum där saker måste åtgärdas fyra gånger. Slutligen var jag tvungen att få någon som kunde komma in och förklara hur de utövande skulle bygga badrummet så att det blev korrekt enligt gällande regler och krav, säger Opdahl. Antalet korrigeringar som entreprenören kommer att få i slutändan blir en fråga om diskretion, men det bör inte vara en stor nackdel för konsumenten, och det kommer att ske inom rimlig tid.

Om felen inte korrigeras kan du kräva en rabatt i priset som motsvarar summan det kostar dig att fixa defekterna. Om felen är signifikanta kan du avbryta inköpet. Du kan också kräva ersättning för utgifter du har haft.

Ett års erfarenhet

Efter ett år kommer en ny undersökning av bostaden att genomföras. I årsrapporten kan du hantera entreprenörens brister som uppstått från förvärvet och hittills. Men akta dig: Vänta inte på ettårsprövningen för att berätta om problem som framstår under vägen det första året!

- Det är lätt att tro att nej, den i muren, jag vill inte störa entreprenören nu, vi får det på ett år. Men om du inte säger inom en rimlig tid efter att du märkt en defekt kan det vara för sent! Det är inte hela världen som krävs Till exempel, skicka ett kort e-postmeddelande där du förmedlar vad du hittar. Du behöver inte rita en skattebetalare för varje liten sak, säger Opdahl.

Genom att annonsera när du har hittat ett fel följer du bustadoppingsloves påstående att ett klagomål måste göras inom rimlig tid efter att konsumenten har upptäckt det. Väntar, du kan förlora rätten att göra defekten aktuell. En annan sak att säga direkt är att informera entreprenören och ge möjlighet att förebygga följdskador, påpekar advokaten.

- Jag hade nyligen ett fall där köparna tyckte att väggen i taket var så udda i mitten, men de informerade inte den entreprenör som hade byggt den. Plötsligt föll hela taket ihop. Problemet var ett konstruktionsfel. Hade entreprenören blivit tillsagd om väggen, hade han förmodligen kommit att springa omedelbart för att rätta till felet, sade Opdahl.

Fem års garantiperiod

Bustupptagningsakten ger dig som en husbyggare en fem års garanti. Det kan låta lite ut, eftersom de flesta vill ha det hus de lever för att vara längre än fem år.Samtidigt kommer de flesta bristerna att dyka upp innan det har varit fem år. Om duschspiken har hållit nära i fem år är risken liten att den plötsligt börjar läcka efter fem år och en dag. Tvärtom är det troligen byggt korrekt och varar i minst fem år.

Det är också sant att om ett fel upptäcks efter att de fem åren har förflutit och felet beror på grov oaktsamhet från entreprenören, borde du inte lida.

- Jag hade ett fall för ett tag sedan. Husägare kom hem från en affärsresa och fann sin trädgård ner efter fjädrarna efter en storm. Det hade varit fem och ett halvt år sedan huset byggdes. Entreprenören var tvungen att ta ansvar för att reparera skadan, eftersom det visade sig att murmuren på platsen inte hade upprättats i enlighet med bestämmelserna.

ADVERT

Mest populära