All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

En värld av neutrala nyanser

- Traditionellt har neutrala färger bara varit gråaktiga färger, utan att det förekommer andra pigmenter, säger Per Nimér på Nordsjö. Men med tiden har termen "neutral" utvecklats och innehåller nu mer både tonad och färgad grå, säger han.

Idag definieras vad som är neutralt för varje enskild person, och kanske finns det inte längre ett gemensamt svar.

- Det är svårt att säga vad är den universella sanningen om neutrala färger. Det blir mer personligt, säger Nimér.

Många definitioner

Vi kan ha olika uppfattningar om vad som är neutralt. Vissa kommer bara att tänka på gråskala, medan andra utökar förståelsen för neutrala färger och inkluderar andra färger. (Foto: Nordsjö)

Lüne Bjørslev Kisbye på Flügger håller med om att definitionen av neutrala färger har utökats. Hon tror att det finns minst tre olika definitioner och tillägger att vi alla uppfattar olika saker som är neutrala.

- En definition är neutrala färger som bara gråa färger, där alla fyra färgerna är lika representerade. Detta är den traditionella definitionen. Men en annan definition är att neutrala färger är färger som kan hållas mot ett annat förhållande, vilket är mycket starkare i uttrycket. Och en tredje definition är att det kan vara både ljusa och mörka färger, som är lugna och som kan bilda bakgrunden för andra färger i inredningen eller sammanhanget, förklarar Kisbye.

Neutral i förhållande till andra färger

- Jag tror att det viktigaste med en neutral färg i dag är att det är en färg som lätt kan kombineras med andra nyanser, säger Per Nimer på Nordsjö.

En av de viktigaste sakerna som Kisbye och Nimér påpekar är att neutrala färger kan definieras av hur de står i förhållande till andra färger.

- Jag tycker att det viktigaste med en neutral färg idag är att det är en färg som enkelt kan kombineras med andra färger, säger Nimér.

Kisbye finner det också viktigt att påpeka att neutrala färger absolut inte behöver vara ljusa.

- Mörka färger kan naturligtvis vara neutrala när vi ställer dem mot tydligare färger. Ljusa färger har inget patent som kallas neutralt. Det kan också vara så att du hittar en mörkbrun som är neutral i förhållande till universum att leva i, säger Kisbye.

Komplexa färger

Förutom att kombineras med andra färger anser Nimér att ett annat viktigt inslag i dagens neutrala färger är att de är komplexa.

- Neutrala färger idag är komplexa. De kan inte beskrivas med ett ord, till exempel grönt. De behöver mycket ord att beskrivas. Och de kan vara ljusa eller mörka, men inte "starka", säger han.

- Nu innehåller termen flera färgade grå ", säger Per Nimér på Nordsjö.

Traditionellt har neutrala färger definierats som gråa färger, utan övervikt av andra pigment.

ADVERT

Mest populära