All egendom: trädgård, kök, inredning >> Uppdatering

Mycket att spara med ett nytt glas

Typ: Rikke Åserud

Den stora skillnaden i fönstret isolering är huruvida de har två eller tre lager av glas. Men många hantverkare slutade installera trevånings fönster. De mest energieffektiva fönstren är tyvärr den tyngsta.

- Några hantverkare säger att det blir mer arbete och att det blir tyngre med sådana fönster som vi rekommenderar, medan andra säger att de kommer att leverera vad kunden vill ha. Problemet är bara att kunden oftast blir erbjuds, beroende på vilket är lättare för proffs och därför inte verkligen ta ett verkligt val, säger överinspektör Anne Guri Selnæs i Enova.

Det är också möjligt att ha fönster som isolerar bättre än minimikravet för de nya byggreglerna.

- betyder det att det nya kravet är så illa?

- Jämfört med dem som vill ha det bästa är det inte särskilt bra. Det finns också tydliga politiska signaler att dessa krav kommer att öka över tiden, säger Selnæs.

Tung lyftning

I Sverige och Finland har trevåningsfönster varit vanliga under de senaste tio till femton åren. Varför hanterar de de tunga löften där, och inte i norge, skulle regissören för Glasindustriföreningen Sverre Tangen vilja svara.

"Det är inte värre för norska hantverkare att lyfta tunga fönster än det är för svenska och finska", påpekar han.

Generaldirektör för byggnadsassistenten Frank Ivar Andersen säger att han inte är bekant med någon motstånd mot tunga, energieffektiva fönster i sin bransch. Det är kundernas önskemål och det pris som bestämmer, tror han.

- Detta gäller inte hantverkaren eller entreprenörens önskemål utan på kunderna. Tungare arbete och dyrare material leder till ökade kostnader för kunderna. I slutändan måste de som bestämmer vad de vill betala, säger Andersen. Han påpekar vidare att en entreprenör som erbjuder mer än bestämmelserna kräver, för en dyrare pengar, kommer inte att överleva länge på marknaden. Detta tror han trots att husägare snabbt kan få tillbaka extrakostnaden i form av lägre energikostnader.

Pågår

också SINTEF vet snickare motstånd mot de tunga tre skikt fönster, men ledande Sivert Uvsløkk påpekar att när svenskarna lyckas ta itu med dem, bör vi också göra det här i Norge. Ändå arbetar det intensivt med att utveckla tvåskiktsfönster som kan uppfylla de nya energikraven.

- Dagens dubbelglasfönster uppfyller inte de nya kraven. Vi jobbar nu med att utveckla en ram och ramstruktur som kan isolera dessa fönster bättre. En lösning är att lägga isoleringsmaterial, såsom plast, kork eller mineralull, i träramen, varvid nämnda forskaren Heidi Arnesen vid SINTEF. För närvarande finns det få få fönsterfabrikanter i Norge som ger fönster med sådana isolerade profiler.

Fråga om U-värde

- Eftersom de nya reglerna energi gäller nya byggnader, kommer de inte orsakar DIY kedjorna sluta sälja fönster som inte uppfyller kraven för användning i byggnader som redan har inrättats. Därför ber du om värdet även när du handlar är nytt, säger seniorrådgivare Anne Guri Selnæs i Enova. Hon tillägger att ditt värde inte nödvändigtvis säger allt om ett fönster. Ett treskiktsfönster har mindre kylstrålar än ett tvåskikt med samma u-värde, vilket förbättrar komforten.

Selnæs betonar också att vinsten är störst om fönstren byts ut som en del av ett större rehabiliteringsarbete. Om du inte tänkte göra någon förändring i huset, men bara byta fönster, kommer återbetalningstiden att vara fruktansvärt lång.

Glas i utveckling

Det är framförallt i burkarna som har sett stora framsteg under de senaste decennierna, säger Senior Sivert Uvsløkk på SINTEF. Ett 30-årigt fönster kan därför inte jämföras med dagens.

- en så kallad energibeläggning, som egentligen är en tunn metallbeläggning på insidan av glaset och som reflekterar värmestrålning är i sig inte ny, men beläggningen är betydligt effektivare under senare år. Således har glasets isolerande förmåga blivit mycket bättre under de senaste decennierna. Dessutom ersätter många tillverkare idag aluminiumet i distanslistan mellan glasögonen, det vill säga listan som håller glasögonen ifrån varandra, med plast. Aluminium leder värme väldigt bra, medan de olika plastformerna vi använder nu har mycket dålig värmeledningsförmåga, säger Uvsløkk.

Medan det brukade vara luft mellan glasögonen är det ännu vanligare att använda ädelgasargonet idag. Det isolerar mycket bättre än luften.

Fönstervärmeförlust:

Värmeförlusten för ett fönster anges med ett U-värde. Ju lägre U-värdet desto lägre värmeförlust ur huset. De nya energikraven för byggnader, som gäller från den 1 augusti 2009 kräver att U-värdet för fönster och dörrar, inklusive ram, bör vara 1, 2 eller lägre. Har du äldre luftfyllda två lager isolerande rutan med en energi beläggning har troligen en U-värde mellan 2, 0, 1, 6. För mer information om u-värden och möjligheter till besparingar genom ersättare fönster, se www. Enova rekommendera. nr.

ADVERT

Mest populära