All egendom: trädgård, kök, inredning >> Innan Du Börjar

8 Poäng avtal med hantverkare bör innehålla

Ett ordentligt kontrakt är en fördel för både dig och hantverket, för att du därigenom undviker kostsamma missförstånd och argumentering.

Detta bör innehålla avtalet:

1. Pris

Avtalet fastställde företrädesvis pris på uppdraget, inklusive material. Det angivna priset måste vara med moms.

2. Betalning

Om inte annat överenskommits är huvudregeln att den betalas när arbetet är klart. Det är emellertid möjligt att ingå ett förskott och betalningsavtal, men detta måste vara tydligt från kontraktet.

3. Framsteg och slutförande av arbetet

Avtal ett specifikt datum för att starta och slutföra arbetet. En plan för framsteg bör också överenskommas vid mer omfattande uppdrag.

4. Arbetsbeskrivning / Leveransbeskrivning

Kontraktet ska också innehålla en beskrivning av det arbete som ska utföras och önskat resultat.

5. Materialval

I kontraktet bör anges vilket material som ska användas för uppdraget och priserna för dessa.

6. Dagmulkt

Konsumentrådet rekommenderar att avtalet innehåller en klausul om dagstidsfördröjningar i förseningar som är hantverkarens ansvar.

7. HSE ansvar

Det bör aldrig överenskommas om att konsumenten är ansvarig för HSE - det här är ett ansvar för att den professionella hanterar bäst och integrerar sig i erbjudandet.

8. Förändrade antaganden

Ytterligare Reparationer och ändringar som huvud lagts fram av undertecknandet av kontraktet, måste anges i avtalet eller skapandet av ett separat kontrakt ta itu med tillägg.

ADVERT

Mest populära