All egendom: trädgård, kök, inredning >> Trädgård

12 Steg till en lyckad flerårig säng

En vacker flerårig säng där växter växlar under blommansäsongen genom är ett viktigt element i många norska trädgårdar.

Om du ska skapa din egen ständiga säng, kanske du vill spendera tid både i planering och förberedelse.

Ställ in villkoren just nu och de växter du lägger ut kommer att trivas och ge dig nöje i många år framöver.

Här är tolv steg för en lyckad flerårig säng. Rådgivningen är hämtad från trädgårdsboken Trädgården hela året

  • Bekämpa skadedjur med djur

Planeringsfasen

1. Var försiktig när du väljer platsen där du vill plantera den fleråriga sängen. Hur är sol- och skuggförhållandena? Lämnar växterna eller kommer de att utsättas för vind? Får de regn där de står eller får regnvatten hindras av ett takräcke? Hur placeras sängen i förhållande till andra delar i trädgården?

En blommande flerårig säng kan vara en färgstark blickfångare mot en ständigt grön häck, men samtidigt vara medveten om att staketet kommer att ta mycket näring från stammarna.

Läs också:

För att lägga till en beläggningssten

Måla stenar kan du lägga till dig själv. Vi ska berätta för dig hur.

En möjlighet att undvika detta är att göra en fysisk skillnad mellan häckar och blomsterbäddar.

2. Notera sängen med pinnar och haka. Detta gör det lättare att börja gräva området.

3. Planera sängen och gör en skiss. Se till att du får vilka växter du vill växa, vilka höjder de enskilda växterna har och när de enskilda växterna blommar.

  • Tricket som alla trädgårdsmästare ska kunna

Storkenebb är en hård och elegant flerårig. Foto: Getty Images

Läs också:

Så här rengör du den bästa grundstenen

Har du blivit färgad eller målad på beläggningsstenen? Så här blir du av med det.

Preparat

4. Gräva upp det område där sängen ska byggas. Stauder behöver mer utrymme för rötterna än sommarblommor, så du borde arbeta jorden med ett halv meters djup.

5. Ta bort allt som är från rötter och ogräs. Kom ihåg, ju närmare du är nu desto lättare blir jobbet senare.

6. Om du har spedat ett fält i gräsmattan för att göra sängen, kan gräset läggas ner i hålet.

7. Lägg till ett avloppskikt i botten. Detta är särskilt viktigt om du har tung lerajord eller av andra skäl dålig avlopp i trädgården. Dräneringsskiktet ska vara ungefär åtta centimeter djupt och kan bestå av exempelvis slag eller singel.

8. Utvärdera markkvaliteten. Kanske måste du förbättra marken så att den blir idealisk för stauder. Det kan vara att det behöver bättre struktur, mer näring eller ett annat pH-värde. Detta ger dig möjlighet att göra någonting nu innan du planterar i jorden.

9. Fyll med jord.

Läs också:

Varför slår hunden på dig?

Om du har undrat varför hunden slickar på dig läser du det här.

  • Gör trädgården en färgstark oas

Planteringen

10. Sätt plantorna i linje med den skiss du har ritat. De borde vara så djupa som de var i barnskolan. Rör bra runt varje planta. Det är viktigt både för deras stöd och för rötterna att komma i kontakt med jorden.

Nästa vår, efter att stataten har varit i sängen för en vinter, kanske du vill se över sängen. Det händer att teen skjuter ut nya planterade växter ur marken, och sedan ska du trycka tillbaka stativen på plats så att rötterna inte torkar ut i solljuset.

11. Vattenbrunn

12. Lägg ut stöd för de växter som kommer att behöva det senare i säsongen.

Källa: Trädgården hela året av Eva Rönnblom

  • Vi vill ge dig mer smarta tips - registrera dig för vårt nyhetsbrev
ADVERT

Mest populära