All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

10 Förslag på Rent kungar

Hösten är precis runt hörnet, och ett antal husägare är på väg att drabbas av både välsignelser och förbannelser som hyresgäster.

Skräckhistorier är tyvärr många - om hyresgäster som förankrade och vägrar att betala den avtalade hyran, eller lämnar bakom ett slagfält efter överenskommelse slut.

Advokat Anders Leisner i husägaren National Association har skapat en tio poäng lista för potentiella hyresvärdar, som kan se till att fler kontrakt kan ge sinnesfrid och välförsedda kontinenter.

Se till att du har ett ordentligt leasingavtal bland Anders Leisners tio bästa råd. Se mer

- Listan bygger på våra erfarenheter om vilka misstag människor brukar göra när de hyr hem, säger Leisner.

Vi har lagt våra kommentarer på några av råden i hopp om att de kan bidra till en god skörd för alla hyresmarknaden.

 • Råd 1: Kontrollera referenserna
Kontrollera alltid referenserna. Alla lägger vikt vid att arbeta förtroende tills kontraktet finns i lådan. Några mindre goda sidor visas förrän senare, och då är det oftast för sent.

Vår kommentar: Det kan ge hög avkastning för att vara grundlig vid denna tidpunkt. Huseiers viktigaste riskfaktorer består av icke-hyrda bostäder eller att värdet på fastigheten är nedsatt av skada. Sannolikheten för att detta kommer att hända kan minskas genom att välja rätt hyresgäster.

En uthyrningsbar som vi vet har gjort stor framgång med sin strategi att bara hyra ut till yngre kvinnor efter noggrann intervju. Bland annat har sökandens föräldrar kallats som referenser.

På detta sätt försäkrade hyresvärden att hyresgästerna tillhör en lågriskgrupp, och aldrig har en månadshyra försenad.

 • Tips 2: Kom ihåg insättning
Se till att ha säkerhet för hyresbetalningar antingen som en insättning som sätts in i ett spärrat konto i bank eller som en garanti. På så sätt undviker du förluster om din hyra inte betalar och leasingavtalet måste avslutas. Du kan inte kräva större säkerhet än ett belopp motsvarande sex månaders hyra. Säkerheten borde vara på plats i samma bank som hyran är förfallen innan hyran flyttas.

Hur hög ska hyran vara?

Hur du kan tänka när du ställer hyran beror på om du är vad vi kallar en "amatör hyresvärd", eller en "pro-hyresvärd"

Amatör hyresvärden hyr ut en del av sitt eget hem, högst 50 procent och tillbringa minst hälften av hemmet för personligt bruk. Läs reglerna för hur proportionen mäts här.

Vid hyror är hyresintäkter skattefria. Bland andra halvan av en icke sektionerade semi kan hyras ut skattefritt, så länge ägaren bor i en halv. Vid försäljning av hela fastigheten, en del av huset eller hyra enhet skall försäljningspriset vara befriade från vinstskatt om ägaren har använt fastighet till en permanent hem minst ett år under de senaste två åren före försäljning och försäljningen sker eller överenskomna mer än ett år efter att egendomen köptes.

Den professionella hyresvärden hyr en hel levande enhet utan att ens använda den. Bostadsenheten blir då en slags vinst / förlustenhet, med inkomstskatt 28 procent och realisationsvinster är skattepliktiga.

Minsta hyrestiden är så kort som ett år när du hyr en privat bostad, vilket gör att risken för "amatöruthyrning" är mindre än "professionell hyra". Detta och skatteförmånerna innebär att den som hyr ut sitt eget hem kan överväga en lägre hyra än en professionell hyresvärd. Inte minst kan du hålla en bra hyresgäst om du erbjuder ett något lägre pris än marknaden i allmänhet.

 • Rådgivning 3: Timed ger kontroll

Om du vill ha kontroll över när din hyresavslutning beror måste du hyra ut i tid. Minimiperioden för hyran är tre år, men ett år om du hyr en tomt eller loftlägenhet i ett friliggande hus eller bo i ett parhus och ens bo i samma hus.

 • Råd 4: Uppmärksamhet på avvikelse
Om en hushållsmedlem använder bostaden eller har en annan speciell anledning, till exempel att sälja fastigheten, kan du hyra under mindre än tre år. Du måste göra detta skriftligt skriftligt innan du träffar ett avtal. Om den angivna anledningen inte uppstår kommer hyresavtalet att avslutas med full uppsägning till hyresgästen.

 • Råd 5 OBS! Detta innebär tidskrävande!
Det spelar ingen roll för dig hur länge din hyresperiod varar? Du kan hyra ut i tid. Då kan båda parter säga upp avtalet.

Kom ihåg att hyresgästerna har en stark uppsägningstid och att en uppsägning måste vara motiverad och inte förefaller orimlig för hyrorna. Hyresgästen kan, genom att protestera på uppsägningen, tvinga hyresvärden att väcka talan inför en domstol för slutgiltigt beslut. Det tar tid.

- Att en uppsägning är berättigad till exempel av det faktum att hyresvärden kommer att sälja kommer inte nödvändigtvis vara tillräckligt för att du ska säga upp en hyresgäst, förklarar Leisner.

- I rättssystemet beaktas emellertid effekten av uppsägningen på hyresgästen. Till exempel, om en hyresgäst har en skola i närheten, kan det vara tyngre än hyresvärdens behov av att sälja.

 • Råd 6: Tillfälligt frånvaro
Ska du hyra din egen bostad för tillfällig frånvaro på upp till fem år, hyr inte uppsägningstillstånd. Då kan du säga upp ditt leasingavtal utan att hyresgästen kan protestera.

Vår kommentar: Riktlinjerna 3, 4, 5 och 6 handlar om hur hyresperioden bestäms. Detta kan påverka hur du kan tänka dig när du ställer ut hyran. Se ramen.

 • Råd 7: Gör ett förslag till klausul
Var noga med att ha en så kallad utkastsklausul i kontraktet. Då kan du söka myndighetens hjälp att säga upp hyran om hyran inte är tillgänglig. Utan en sådan klausul tar eviction en lång tid.

Foto: iStock Visa mer

 • Råd 8: Kom ihåg överföringsförfrågan
När den överenskomna hyrestiden är ute, måste hyresvärden skicka hyr ett samtal inom tre månader. Om detta inte är gjort kommer leasingavtalet att avslutas med full uppsägning av hyresavtalet.Kom ihåg att eventuella brister måste annonseras inom rimlig tid.

 • Råd 9: Kom ihåg att hyresgästen kan sublimt:
Hyresgästen har en omfattande rätt att hyra ut när han / hon bor i hemmet. Hyresvärden kan endast förneka om det finns något att hävda på hyresvärdens personliga förhållanden. Med tillfällig frånvaro på upp till två år på grund av tunga skäl som utbildning eller arbete, har hyror rätt att hyra hela bostaden.

Uthyraren kan också sublim för resten av hyresperioden när som helst under en fast leasing. Om hyresvärden vägrar utan att hyresvärden lämnar en rimlig anledning, kan hyresgästen säga upp avtalet.

 • Råd 10: Skaffa ett ordentligt kontrakt
Båda hyresvärdarna och hyrorna ska följa reglerna för uthyrning. Var noga med att få ett ordentligt leasingavtal.

Huseiers Landsforbund har ett standardavtal anpassat till hyresvärdens behov. När parterna känner till sina rättigheter och skyldigheter, orsakar det inte sådana problem. Det lönar sig att vara flexibel, och ett bra personligt förhållande mellan parterna är alltid en fördel. Tänk på att de flesta hyrorna löses utan problem.

Vår kommentar: Här finns många möjligheter till bra professionell hjälp:

 • Vårt eget leasingavtal är gratis och du kan hitta det om du klickar här.
 • Konsumentrådets hyresavtal är också bra och gratis. Det kan hittas om du trycker här.
 • Till en avgift kan du också använda hyresvärdens standardavtal.

Läs mer om att hyra
 1. Ladda upp bild på Finn - levde på plats
 2. Semesterhus blev bordell via Airbnb
 3. Listning av semesterlista

ADVERT

Mest populära