All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

10 Miljarder ungdomar

Regeringens nya bostäder meddelande beskrivs en stor, och många efterlängtade, vändning Housing Bank.

Nästan hela bankens låneramar riktar sig nu till ungdomar och nya entreprenörer.

Housing Bank utlåning ram 2003.

Mängd (kvarn. NOK) Andel (procent)
Totalt 14077 100
Grundläggande konstruktion 9537 68
top-up lån - bostadslån 3888 28
lån för barn och SFO 599 4
hemtjänst i tropiska 53 0 < 999> Källa: St. meld. Nr 23 (2003-04) - Bostadsmeddelande
Idag är det främst startlånet ?? vilket är statens erbjudande till unga under etableringsfasen. Det motsvarar knappt 4 miljarder kronor i bostadsbankens låneram.

Bank för ungdomar

Nu ska regeringen ytterligare stärka sina ansträngningar gentemot människor som inte kommer in på bostadsmarknaden. Att gå förslag igenom i parlamentet kommer även Housing Bank grund - som förra året uppgick till nästan 10 miljarder - riktar bostäder etablera slutet som inte får lån eller som får dyra lån i andra kreditinstitut.

- Vi är klara med utmaningen efter kriget, som skulle se till att det byggdes tillräckligt hem, säger Einar Aarskog, projektledare för bostads budskap till DinSide.

- Husbanken kommer att vara en bank främst för första gången entreprenörer, förklarar Aarskog. Han tror att dagens grundläggande lån har indirekt hjälpt denna grupp.

- Med förståndsföretagare menar vi inte bara ungdomar och första gången hemköpare, men även andra som kan ha svårigheter att bli etablerade på bostadsmarknaden. Det inkluderar till exempel personer som nyligen har skildrat, säger han.

Starta lånet som tidigare

Det nya grundlånet kommer att ges som det första hypotekslånet och kommer att delas ut av bostadsbanken centralt. De nya riktlinjerna för bostadsbanken förväntas träda i kraft redan från det nya året 2005 om förslaget godkänns av Stortinget.

Det ursprungliga lånet ger toppfinansiering för första gången köp av bostäder och delas ut genom kommunerna.

Hemlånet beskriver Startlånet som ett framgångsrikt initiativ, vilket inte behöver ändras.

ADVERT

Mest populära