All egendom: trädgård, kök, inredning >> Miscellanea

1 Av 2 rädsla brand

->

Ljus skapar en mysig atmosfär, men man bör komma ihåg brandfaren. Foto: Colourbox

Det visar en undersökning av 3200 husägare i Norge. Undersökningen är rikstäckande och genomförd av Norges största bostadstidning Vi i Villa.

- Norrmanas rädsla för eld är betydligt större än rädsla för inbrott är förståeligt. Vid brand, är det mer sannolikt att människoliv kan gå förlorade, förutom att man kan anta att värdet av de förlorade artiklar är mer omfattande än i ett inbrott. Hösten är dags att tända ljus. Tyvärr är det också en källa till bostadsbränder varje år, säger Per Mortensen, VD för Bonnier Responsmedier.

Enligt färsk statistik från Direktoratet för civilskydd och beredskap (DSB) är det hittills i år (som vid 03. 10. 07) registrerade 848 bostadsbränder i landet. Siffran för hela 2006 slutade år 1564. I år har 59 personer dött i brand, en ökning med 19 procent jämfört med samma tid i fjol.

Vi på Villas undersökning visar att bostadsägarnas rädsla för inbrott är betydligt lägre än rädslan för eld - trots att 57 procent har upplevt någon form av inbrott.

- Även om mer än hälften av norska husägare har upplevt inbrott har endast 14 procent upplevt inbrott i sina hem. Det vanligaste är inbrott i bilen eller på arbetsplatsen. Ungefär hälften av de tillfrågade svarande har granskat ett inbrott och dessa var alla två av tre missnöjda med polisens hantering av översynen, säger Mortensen.

ADVERT

Mest populära